Certifieringsmodell

Sedan 2009 har EFD, föreningarna och Svenska Spel gemensamt drivit ett projekt vid namn Talang 2013 och 2019 som sedan 2017 bär namnet Certifiering.
Projektet riktar sig till talangfulla spelare i åldersgruppen 9-19 år.

I både OBOS Damallsvenskan och Elitettan finns den självklara verksamheten som är direkt kopplad till representationslagen. Utöver detta bedriver nästan alla våra medlemsföreningar i någon form en elitförberedande spelarutveckling där vi återfinner många av morgondagens blivande stjärnor inom svensk damfotboll.

EFD:s medlemsföreningar kan söka projektmedel för att bedriva spelarutveckling i den egna föreningen. 2019 blev alla 26 föreningar beviljade medel, varav 12 föreningar från OBOS Damallsvenskan och 14 föreningar från Elitettan. Totalt engagerades cirka 1300 spelare i Certifieringen.

 Processmål:

– Kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutveckling 9-19 år
– Stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– Skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbar
– Skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun
– Underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska damfotbollen
– Framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
– Höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv
– För att kvalitétssäkra styrmedel till spelar- och ledarutbildning

Certifieringen ska också vara ett levande dokument och ständigt utstå ett ifrågasättande. Den dokumentation som föreningen redovisar ska vara förankrad och internt redovisad för styrelse, tränare och ledare. Ändringar i certifieringsdokumentet diskuteras i gruppen av certifierings/ungdomsansvariga och beslutas av EFDs styrelse.

Modellen innehåller följande 5 områden och som värderas i form av poäng:

Verksamhetsområden

Antal
frågor

Maximal poäng

Klubbens
poäng

1

Mål med ungdomsverksamheten

6

180

2

Spelarutveckling

9

180

3

Ledarorganisation

12

290

4

Samarbete skola och föreningar

 8

110

Totalt 1-4

760

5

Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten

Totalt 1-5

Totalt innehåller 1- 4 och som kan betecknas som en processdel 35 frågor och kan ge maximalt 760 poäng. Området 5 däremot och som kan betecknas som en resultatdel har inget poäng tak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört föreningen i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang. Föreningen ska ha minst 250 poäng på 1-5 för att bli certifierad.

Nivå

Poäng

                          1    250 poäng eller mer
                          2    320 poäng eller mer
                          3    365 poäng eller mer
                          4    540 poäng eller mer
                          5    760 poäng eller mer

Har du övriga frågor om Certifieringsmodellen, skicka ett mejl till sportchef@efd.se