22 maj 2017
 

Annika Grälls vald till lekmanarevisor

Svensk idrott har över 3,1 miljoner medlemmar samt cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) – idrottsrörelsens huvudorganisation.

Under helgen har Riksidrottsmötet genomförts i Karlstad. I samband med mötet så valdes EFD:s ordförande Annika Grälls, tillika ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse, till lekmannarevisor till RF och SISU. Det innebär att hon tillsammans med Christer Englund, Svenska Ishockey Förbundet, bland annat har i uppdrag att ta fram förslag till valberedningen för RF och SISU.

– ”Att få det här uppdraget nu känns extra spännande när vi fattat beslut om att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ ska vara representerande med minst 40 %. Det känns bra att kunna bidra till att det blir verklighet” säger Annika Grälls.